Billeder

Lørdag d.04.09.2020 afholdte foreningen sin første årlige familiedag i Madsby Legepark i Fredericia

General forsamling i CHARGE forening Danmark 

Lørdag d.18.01.2020 kl.13.30 

Kompagnistræde 22, 1208 København K 

Der er ikke mulighed for parkering ved bygningen, så afsæt god tid af til at gå fra omkringliggende parkeringshuse, evt. ved Magasin.  

Ved ankomst ring på ved den hvide dør, ikke glasdøren. Skulle der opstå problemer så ring tlf. 29253479 

Handicapforholdene er ikke optimale, men det kan dog lade sig gøre via en ældre elevator – giv blot besked inden ankomst, så vi kan stå klar til at hjælpe. 

Lokalet vi skal være i er et mødelokale, hvilket er egnet til en generalforsamling men ikke så meget til underholdning af mindre børn. Der vil dog være et tilstødende lokale som man kan trække sig tilbage i, eller hvis der skulle være et par unge mennesker der hellere vil hænge lidt ud, fremfor at deltage i mødet. 

Næste arrangement vil være både handicapvenligt og børneegnet, men denne gang er formålet med arrangementet generalforsamlingen.

Jeg ved der sidder et par unge mennesker med CHARGE, som gerne vil deltage hvis der også dukker andre unge op. Så skriv meget hvor mange i kommer og hvad jeres relation til CHARGE er.

Tilmelding skal ske på sms 29253479 eller mail krupsdahl@stofanet.dk senest d.16.01 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i CHARGE Forening Danmark 

Dagsordnen til mødet:

Valg af ordstyre

Valg af referent 

Godkendelse budget 

Bestyrelsens beretning 

Optagelse i Sjældne diagnoser 

Flyers/foldere til foreningen 

Arrangement 2020 – opbakning ? 

Evt. 

Kære medlem i  CHARGE  Forening Danmark 

D.18.01.2020 holder CHARGE Forening generalforsamling i København kl.13.30. 

Vi har endnu ikke fastlagt hvor præcist i København det  afholdes, men det bliver meldt ud inden jul. Så derfor er beskeden idag blot en information om at i skal sætte et kryds i kalenderen d.18.01.2020  

Punkter til dagsordnen modtages gerne på Krupsdahl@stofanet.dk 

Udover generalforsamling er formålet med at mødes denne dag også et hyggeligt cafearrangement, hvor vi som medlemmer får mulighed for at mødes. 

Vi glæder os til at ser jer allesammen 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i CHARGE Forening Danmark 

Lørdag d. 5 Oktober 2019 afholdte vi i foreningen vores første arrangement.

Det var i ikke så stort, men målt på mængden af hygge og gode samtaler, så var det en stor succes.

Tusind tak til alle dem der kom.

Vi glæder os til vi ses igen d.18.01.2020 i København! Hvor vi holder et cafe arrangement, og i den forbindelse også generalforsamling i foreningen. Alle medlemmer opfordres til at deltage. Vi skal  blandt andet komme med ideer til vores første store arrangement med overnatning og oplæg, som vil blive afholdt i forsommeren 2020. 

Bestyrelsesmøde sommeren 2019