Bliv medlem

Medlemmer

Indmeldelse / fornyelse sker ved indbetaling på MobilePay på 870813  – husk at skrive mailadresse i teksten, samt om det er indmeldelse eller fornyelse af medlemskab. Alt kommunikation sker i foreningens lukkede Facebookgruppe –  CHARGE Forening Danmark, man skal selv ansøge om medlemsskab i gruppen, og man vil blive lukket ind når der er betalt kontingent.

Fornyelse skal ske senestes 14 dage efter generalforsamlingen, ved manglende betaling udelukkes man fra Facebook-gruppen. Generalforsamlingen er d.24.04.2021

Kontingent er 100 kr. pr medlem

Personer med CHARGE har gratis medlemskab, man skal dog sende en mail til krupsdahlgitte@gmail.com for at registrere sit medlemskab, for at kunne deltage i arrangementer m.m. samt for at opnå stemmeret til generalforsamlingen. Når medlemskabet er registregeret vil man blive lukket ind i den lukkede facebookgruppe hvor alt kommunikation til medlemmerne sker. Har man ikke Facebook, kan der laves en aftale om at modtage beskeder på mail. Dette medlemskab skal ikke fornyes, hvis man ønsker udmeldes skal man sende en mail til krupsdahlgitte@gmail.com.

Passive medlemmer er personer såvel som firmaer, institutioner, kommuner og foreninger, som ønsker at støtte foreningens formål, men ikke ønsker at deltage aktivt i dens virksomhed. Passive medlemmers kontingent minimum 50 kr. Skriv venligst i teksten på MobilePay at det er betalting fra et passivt medlem.

Børn og unge under 18 år gratis, alle skal dog sende en mail for at registrere sit medlemskab for at kunne deltage i arrangementer m.m.

Almindelige medlemmer har alle samme rettigheder i forhold til foreningen, herunder stemmeret på generalforsamlingen. Særlige medlemmer har samme rettigheder i forhold til foreningen som almindelige medlemmer, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Forudsætningen for at være almindeligt eller passivt medlem af foreningen er, at skyldigt kontingent er betalt.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke

Formål

I vedtægterne er vores formål beskrevet således:

Foreningens formål er at arbejde for:

  • At skabe bedre vilkår for mennesker med CHARGE syndrom ved at udbrede kendskabet til CHARGE syndrom og skabe forståelse for de særlige behov, personer med dette syndrom har, blandt fagfolk, behandlere og i offentligheden.
  • At støtte personer og pårørende med CHARGE syndrom gennem personlige kontakter og sammenkomster, hvor udveksling af erfaringer og nyheder inden for området kan formidles
  • At yde oplysende virksomhed samt rådgivning og vejledning til medlemsfamilierne
  • At være talsmand for personer med CHARGE syndrom i forhold til myndigheder og andre instanser
  • At etablere kontakt til organisationer og foreninger i ind- og udland, hvor det kan fremme arbejdet for CHARGE syndrom – bl.a. med vidensindsamling/deling
  • Samle viden om CHARGE syndrom, litteratur, pjecer, film, mm.

Arrangementer

Foreningen skal dække hele landet og både de familier med små børn samt de unge med CHARGE. Derfor vil vi så vidt muligt afholde arrangementer rundt i hele landet, med forskelligt indhold. Foreningen har mange forskellige behov at dække og der skal være plads til alle.

Udover et stort årligt arrangement, er målet at afholde et par mindre i løbet af året.

Der afholdes altid generalforsamling i januar.

Samarbejdspartnere/sponsorer

Foreningen har modtaget støtte fra Knud & Dagny Gad Andresens Fond